Головна Фотоальбом Карта сайту

Меню


Нові надходження


Інновації ІННОВАЦІЇ
М.Т.Пашута, О.М.Шкільнюк

ФОРМУВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
В.Н. Зоріна, Г.В. Сеніна

Психологія творчості Психологія творчості
В.А. Роменець

Юридична етика Юридична етика
Г.В.Гребеньков, Д.П. Фіолевський


 


Інформаційні ресурси -> Нові надходження


 


Зоріна В.Н., Сеніна Г.В. Формулювання та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг ) в галузях народного господаарства.Формулювання та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг ) в галузях народного господаарства: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 240с.

Інновації

Посібник підгоовлено відповідно до програми з нормативних дисциплін "Фінансовий облік", яка входить до обовязкового переліку курсів бакалаврського рівня навчання студентів спеціальності "Облік і аудит". У ньому наведені теоретичні заходи методики формування і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у галузях народного господарства з урахуванням міжнародного досвіду.

навчальний посібник може бути використаний в процесі самостійного вивчення дисципліни "Фінансовий облік" студентами денної, заочної та дистанційної форми навчання.

для студентів, аспірантів, слухачів підвищення кваліфікації, та викладачів навчальних закладів. 


 

Copyright CBS © 2008
Сайт розроблено Тернопільською Центральною міською бібліотекою
Всі права захищені